Facebook Twitter LinkedIn
 

Motie in de maak voor sportclubs in Oirschot

Alg  |  24-6-2017

Motie in de maak voor sportclubs in Oirschot

Eindhovens Dagblad zaterdag 24 juni 2017

OIRSCHOT - Oirschot Vooruit en Hockeyclub Oirschot mogen blijven hopen op verwezenlijking van hun ambitieuze plannen. De raad gaat het college van B en W vragen om de financiële gevolgen verder in kaart te brengen, zodat in het najaar al dan niet groen licht kan worden gegeven.

Er is een motie in voorbereiding, die door alle fracties in Oirschot wordt gedeeld. Voor de voetballers en hockeyers in Oirschot is dat goed nieuws. Dinsdagmiddag wordt de kadernota behandeld. Dat is de vooruitblik op de begroting van 2018 en daaropvolgende jaren. De raad heeft B en W eerder expliciet gevraagd om terughoudend te zijn met grote investeringen. De fracties willen vanaf de komende verkiezingen anders gaan werken, een einde maken aan de structuur met een coalitie en de oppositie en uitgaan van een programma dat door de hele raad wordt gesteund. Om straks nog iets te verdelen te hebben, is B en W nu gevraagd om niet al alles dicht te timmeren.

Dat maakt ook dat de herontwikkeling van sportpark Moorland vooralsnog niet is meegenomen. Maar de raad broedt nu toch op een manier om de clubs tegemoet te komen. De politiek is enthousiast over de plannen en meent unaniem dat investeringen in de accommodatie geen lang uitstel dulden. Bij zowel Oirschot Vooruit als de hockeyclub zijn dringend investeringen nodig. Bij de hockeyers dreigen de velden zelfs te worden afgekeurd.

Gezamenlijk clubhuis
De twee verenigingen - buren van elkaar op sportpark Moorland - zijn al lange tijd met elkaar in gesprek. Zij zetten in op een intensieve samenwerking. Als het allemaal doorgaat, wordt het sportpark flink aangepakt. Er komt een nieuw, gezamenlijk clubhuis, waar ook fitnessclub Corpus Novum een plekje krijgt. Oirschot Vooruit krijgt vijf voetbalvelden, waarvan twee met kunstgras. Voor HCO worden twee nieuwe velden aangelegd en in de plannen is al rekening gehouden met de komst van een derde veld in de toekomst.

Meerdere partijen zijn in beeld om op een of andere manier gebruik te maken van de accommodatie, zoals Fontys Hogeschool, Edwin van der Sar Foundation (ondersteuning van mensen met hersenletsel) en Stichting Prins Heerlijk in Tilburg, die jongeren met een beperking opleidt voor een baan in de horeca.

Investering
Het totale plan kost 4,7 miljoen euro. Een groot deel daarvan, 2,8 miljoen euro, wordt vertaald in een sterk verhoogde, kostendekkende huur. Het nieuwe clubgebouw vraagt om een investering van 1,9 miljoen. Een half miljoen is voor rekening van de verenigingen. De gemeente wordt nu om een eenmalige bijdrage van 1,4 miljoen euro gevraagd.

Als de motie dinsdag zoals verwacht wordt aangenomen, gaat het college de consequenties daarvan voor de begroting in beeld brengen. In het najaar zal de raad het resultaat beoordelen. Beide clubs hebben hun leden opgeroepen om dinsdag massaal naar de raadsvergadering te komen. Die begint deze keer al om 17 uur.

Nieuwsafbeelding